Home

 


Uitnodiging voor presentatie Themanummer 175 jaar Odeon op 20 december om 11.30 uur.

Graag nodigt het bestuur u uit voor een feestelijke presentatie van het themanummer over 175 jaar Odeon. 

 

Uitnodiging 20 december 


 

Historische avond bij Waanders tjokvol.

Het Erfgoedplatform Zwolle organiseert voor het komende seizoen een aantal lezingen over Zwolle. De Zwolse Historische Vereniging had op dinsdag  7 oktober de eer om de aftrap van de eerste avond bij Waanders in de Broeren voor haar rekening te nemen. Thema was;  ‘De laatste halte, begraven in Zwolle.’

De belangstelling was overweldigend. Ruim 120 mensen waren onze gast en helaas moesten we een groot aantal verzoeken om de avond te kunnen bijwonen teleurstellen door ruimtegebrek.

zaal lezing 

Deze avond werd het derde rijkelijk gevulde nummer  van het Zwols Historisch Tijdschrift aangeboden aan Jaap Hagedoorn. Al onze leden krijgen het de komende week in de bus.

 

overhandiging 3e editie

Omlijst met muziek door het koor Camret onder leiding van Harrie Oud waren er drie verschillende lezingen.

Jaap Hagedoorn hield een verhaal over de 28 cultuurhistorische graven en vertelde vooral hoe en wat de criterie daarvoor zijn geweest.  Er is daarvoor ook veel veldwerk verricht. Een aantal belangrijke graven waren bijna geheel door de natuur in bezit genomen en bijna niet meer terug te vinden.

In ons tijdschrift treft u een uitgebreid verhaal hierover van Steven ten Veen.

Diezelfde Steven ten Veen hield vervolgens samen met Harrie Oud  een korte lezing over de betekenis en trends van begrafenismuziek. Wat is momenteel de top tien en waarom wordt er naar muziek geluisterd.

Er werden korte geluidsfragmenten gespeeld van André Hazes ( de Vlieger) tot en met Andrea Bocelli die de top tienlijst aanvoerd.

Na de pauze hield Wim Vlaanderen een zeer boeiend betoog  over  gebruiken, kleding en bijzondere graven en bijbehorende beroepen gebruiken door de eeuwen heen. Zeer humoristisch en met een waardige intro in funeraire kleding compleet met rouwende weduwe.

vlaanderen verkleed 

Verderop in onze site treft u meer bijzonderheden rondom de activiteiten van Wim Vlaanderen  met zijn Klakkelmansgilde.

Tenslotte kunnen we concluderen dat de avond qua samenstelling een groot succes was. Er hebben zich spontaan 10 nieuwe leden aangemeld en als we deze koers vast weten te houden groeit de Zwolse Historische Vereniging weer in haar ledenaantal.

zwaag

10 nieuwe leden, een zeer tevreden penningmeester.

De volgende lezing van het  Erfgoedplatform Zwolle is op 18 november  en zal ondermeer gaan over Lodewijk Napoleon en zijn bezoek aan Zwolle.

 

 cover web sept 14

Derde editie Zwols Historisch Tijdschrift 

Foto's Rodrigo Maori  

 


 

 lid worden

Word nu lid van de Zwolse Historische Vereniging en ontvang ons prachtige tijdschrift viermaal per jaar voor maar 25 euro. 

Aanmelden kunt u hier.


Bijzondere Tentoonstelling in het Stedelijk Museum

 sassenpoort

 Van 11 oktober tot 4 januari een prachtige tentoonstelling over de Sassenstraat, oudste winkelstraat van Zwolle.

Zie onze nieuwspagina

23/9/2014

 veemarkt expo


 

18 november 2014, Stedelijk Museum Zwolle

Lodewijk Napoleon, eerste koning van Nederland

Napoleon

In 1806 werd Lodewijk Napoleon de eerste koning van Nederland.  In deze lezing wordt ingegaan op zijn leven.

Spreker: prof. mr. dr. J.H.A. Lokin van de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Rechtsgeleerdheid.

Organisatie: Stedelijk Museum Zwolle


 

11 december 2014, Stedelijk Museum Zwolle

De stadsarcheoloog vertelt…

archeologie

Archeologisch onderzoek levert vaak nieuwe inzichten op over onze geschiedenis, het ontstaan van de stad en de mensen die er hebben geleefd. Deze avond vertelt de archeoloog over een interessant archeologisch onderwerp.

Sprekers: o.a. Michael Klomp (stadsarcheoloog)
Organisatie: Gemeente Zwolle, team Archeologie


 

November  2014- februari 2015  Museum Elburg

Cursus Middelnederlands

Museum Elburg

Verspreid over acht avonden biedt de Vereniging  ‘Vrienden van het Museum Elburg’ een twee uur durende cursus Middelnederlands aan.

De cursus wordt gegeven door Gerard Bouwmeester, verbonden aan het Onderzoekscentrum voor Geschiedenis en Cultuur in Utrecht.

Aan de hand van literair Middelnederlands neemt hij de cursisten mee door de gramatica en al zijn finesses.

De cursus is bijzonder geschikt voor personen die geïnteresseerd zijn in de taalopbouw,  uitspraak, vocabulaire en hulpmiddelen om het Middelnederlands beter te doorgronden. 

De kosten bedragen 75 euro per deelnemer.  Aanmelden en informatie : Els van Andel (Andel@hotmail.comóf bij het Museum Elburg (0525-681341)


 Ballonvaart 1886. Wie weet hier meer van? Zie Nieuwspagina.

 luchtballon web klein

 

 

 


24 april 2014

 

OPROEP!

 HERINNERINGEN GEVRAAGD: ODEON

 

Het decembernummer van het Zwols Historisch Tijdschrift zal dit jaar gewijd zijn aan het 175-jarig bestaan van theater Odeon. Geïnspireerd door het succes van deze actie bij het afgelopen themanummer over de Zwolse ziekenhuizen roepen wij de leden van de Zwolse Historische Vereniging en lezers van het Zwols Historisch Tijdschrift op om nu hun herinneringen aan Odeon op papier te zetten.

 

odeon oud Odeon lang geleden

 

Want wie is er nooit naar een (spraakmakende) voorstelling in Odeon geweest, of heeft er aan meegedaan, of zag z’n kinderen optreden in een school of andere uitvoering of ging daar heen met een prille geliefde of had er een gedenkwaardig feest.

Het verhaal mag niet langer dan duizend woorden zijn.

 

Voor de mooiste bijdrage loven wij een boekenbon van € 50 uit!

 

odeon nu                           bon

 

 

U kunt uw bijdrage vergezeld van naam en adres sturen naar postbus 1448, 8001 BK in Zwolle, tav. de redactie van het ZHT, of mailen naar annetbootsma@home.nl. De uiterste datum van inlevering is 15 oktober 2014. De redactie fungeert als jury.


 

 6/04/14

WERKGROEP ZWOLS INDUSTRIEEL ERFGROED IS OP ZOEK NAAR OUDE LOGO'S 

De werkgroep wil in het Zwols Historisch Tijdschrift een artikel publiceren over de geschiedenis van een aantal Zwolse bedrijven, aan de hand van historische brief-hoofden.

Voor dit project zijn wij nog op zoek naar interessante briefhoofden van Zwolse fabrieken, bedrijven en winkels. '

Onze voorkeur gaat uit naar briefhoofden uit de periode 1880-1940. Zie ook pagina werkgroepen

 

 bremerLogo Bremer Luttekestraat

 

 


 

Jaarverslagen 2013 2014

 

De jaarverslagen 2013/2014 zijn gereed. Op de pagina jaarverslagen kunt u ze lezen.

 

jaarverslag 


   

 lid worden 

Voor maar 25 euro per jaar en ontvang 4 x per jaar het Zwols Historisch Tijdschrift.

Aanmelden voor uw lidmaatschap