Precies 500 jaar geleden, in maart 1524, werd de Sassenpoort in Zwolle belaagd door de troepen van Hertog Karel van Gelre. Die troepen stonden onder leiding van Maarten van Rossum. Een berucht krijgsheer, roofridder en plunderaar. De bedoeling was om Zwolle weer in het gareel te krijgen. Maar of dat lukte? Daarover organiseert het Erfgoedplatform een lezing op vrijdag 15 maart.

De lijfspreuk van van Rossum loog er niet om: ”Blaken en branden is het sieraad van de oorlog”…. van Rossum en zijn soldaten zetten deze woorden om in meedogenloze daden en plundertochten. Klokgelui en rookkolommen aan de horizon waarschuwden de Zwolse stadsbewoners dat de ”Gelderaers” in aantocht waren.

Wie was deze Maarten van Rossum en wat dreef hem? Hoe zagen de soldaten er ongeveer uit die begin 1524 voor de Sassenpoort verschenen? Welke band had Van Rossum met Zwolle?  En… de term Blauwvingers had niets te maken met het tellen van muntjes maar wel met ”gedonder over water”. Deze en andere onderwerpen worden tijdens de lezing aan de orde gesteld.

Onze vertellers zijn historicus Sander Wassing en stadsgids Arjen Hilbers. Muzikale ondersteuning: Blent. kom dus!

locatie: Van der Velde in de Broeren

aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30. Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening. Aanmelden bij: communicatie@vanderveldeindebroeren.nl