Van de voorzitter

 

Beste leden/lezers,

Op 24 november 2023 vierden we met heel velen het 40-jarig bestaan van onze Zwolse Historische Vereniging in een volle schouwburg  Odeon. Interviews met “nog steeds springlevende actieve oudere“ bekende Zwollenaren, die heel wat te vertellen hadden. Oud-journalist Steven ten Veen haalde daarvoor zijn eertijds geliefd programma “Steevast op zondag” van stal. Muziek, zang met toepasselijke teksten van Jan Pieter Boudens, u wel bekend! Loftuitingen van “onze” cultuurwethouder namens de gemeente. Maar ik vlak de kout met u tijdens de borrel zeker niet uit! Heerlijk om zovelen van u weer te spreken!

Het jubileumnummer van ons Zwols Historisch Tijdschrift werd gepresenteerd: vol verhalen en wetenswaardigheden uit de afgelopen 40 jaren. U heeft dat nu allang in huis! En, hoop ik, net zoals ik zitten genieten van toen. Veel was bij mij weggezakt…nu niet meer!

Nummer 1 van het ZHT 2024 heeft u inmiddels ook:  “Stadspompen en Waterleidingen in Zwolle”. Kortom het gaat over Zwolle en het Water.

U staat onze Algemene Ledenvergadering (samen met die van De Vrienden van de Stadskern Zwolle) te wachten op dinsdag 23 april in de Groote Sociëteit (Koestraat 8 8011 NK, inloop 19:00 u., aanvang 19:30 u.) Komt allen, want na de korte huishoudelijke vergaderingen volgt een interessant verhaal over ‘’Zwolle en het water’’ door Herman Reezigt. Zie onze website! (u krijgt nog een persoonlijke herinnering) Dan gaat het natuurlijk ook over hedendaagse bedreigingen en wat we er aan (moeten) doen of voor laten in Zwolle!

Ons ledental stijgt wekelijks. Zeker door het populaire “Berkum in Vogelvlucht “ (ZHT nm. 4, 2023).  Aan onze medewerking aan de avonden van Het Erfgoedplatform Zwolle? Die van 15 maart jl. “Wat heeft die Hertog van Gelre er nu mee te maken?” was goed voor een volle bak in Van der Velde in de Broeren. Ademloos luisterend publiek naar begenadigde sprekers en a capella koor Blent! Nieuwe  leden erbij!

En onze Grote Zwolle Quiz? Dit jaar ergens in de herfst, schat ik in.

Ondanks wat beweerd wordt in media over desinteresse in geschiedenis!  “Ouwe meuk”! Juist die verbinding Toen en Nu boeit!

Hoe leefde men, zorgde voor minderbedeelden? En dacht men over gezag en ontzag? Hoe kun je in de huidige stad zien welke prioriteiten het loodje legden of juist belangrijker werden ed.?

Als je daar kennis van hebt, zorgt de ontwikkeling van Zwolle heden ten dage wellicht voor tenminste begrip.

“Vroeger was alles beter”…aan m’n hoela! Maar de uitdagingen van Nu vragen om enige kennis van die van Toen. Veel is verbeterd. Helaas is er ook veel goeds verloren gegaan op velerlei terreinen! Kennis, Respect en Begrip.  Dat zijn belangrijke ingrediënten voor het verder bouwen aan de toekomst van Zwolle!  Zorgvuldig! Niet alleen door geld bepaald! Met Hart voor de Stad!

Dát stimuleren we al 40 jaar!

Laten we dat vooral nog jaren volhouden!

Moeders/vaders en oma’s /opa’s …als u echt geen cadeautje meer weet voor uw (klein)kinderen: misschien is een jaarabonnement op het Zwols Historisch Tijdschrift een idee?

Graag zie ik u op dinsdag 23 april!

Henja van Nieukerken

Vz ZHV

30 maart 2024