Over de Zwolse Historische Vereniging

De Zwolse Historische Vereniging (ZHV) is in 1983 opgericht met het doel om de uitbreiding en verspreiding van de kennis omtrent de geschiedenis van Zwolle te bevorderen. Een van de belangrijkste activiteiten daarbij is de uitgave van het Zwols Historisch Tijdschrift, dat vier keer per jaar verschijnt. Verder worden lezingen en excursies georganiseerd en wordt jaarlijks de Zwolse Historische Quiz gehouden.

De ZHV werkt veel samen met een groot aantal andere organisaties, in het Erfgoedplatform,  die actief zijn op het gebied van de geschiedenis van de stad Zwolle.

Het bestuur van de ZHV bestaat uit:

  • Henja van Nieukerken,  voorzitter
  • Martin Guldemond, secretaris
  • Hilbert van der Zwaag, penningmeester
  • Jan Kam, bestuurslid
  • Annèt Bootsma-van Hulten, bestuurslid
  • Johan Teunis

De ZHV  is een zogenaamde ANBI-instelling (nummer 8137.17.887) en aanvaardt graag schenkingen om de doelstelling van de vereniging verder te verbeteren. Iedereen die actief aan de ZHV is verbonden, doet dat op vrijwillige basis. Kamer van Koophandel: 40061262. Het jaarverslag van de activiteiten en en het jaarverslag plus begroting voor het nieuwe jaar van de penningmeester worden elk jaar voorafgaande aan de algemene ledenvergadering op de website gepubliceerd.