Over de Zwolse Historische Vereniging

De Zwolse Historische Vereniging (ZHV) is in 1983 opgericht met het doel om de uitbreiding en verspreiding van de kennis omtrent de geschiedenis van Zwolle te bevorderen. Een van de belangrijkste activiteiten daarbij is de uitgave van het Zwols Historisch Tijdschrift, dat vier keer per jaar verschijnt. Verder worden lezingen en excursies georganiseerd en wordt jaarlijks de Zwolse Historische Quiz gehouden.

De ZHV werkt veel samen met een groot aantal andere organisaties, in het Erfgoedplatform,  die actief zijn op het gebied van de geschiedenis van de stad Zwolle.

Het bestuur van de ZHV bestaat uit:

  • Henja van Nieukerken,  voorzitter
  • Martin Guldemond, secretaris
  • Hilbert van der Zwaag, penningmeester
  • Jan Kam, bestuurslid
  • Annèt Bootsma-van Hulten, bestuurslid
  • Johan Teunis

De ZHV  is een zogenaamde ANBI-instelling (nummer 8137.17.887) en aanvaardt graag schenkingen om de doelstelling van de vereniging verder te verbeteren. Iedereen die actief aan de ZHV is verbonden, doet dat op vrijwillige basis. Kamer van Koophandel: 40061262. Het jaarverslag van de activiteiten en en het jaarverslag plus begroting voor het nieuwe jaar van de penningmeester worden elk jaar voorafgaande aan de algemene ledenvergadering op de website gepubliceerd.

 

PRIVACYVERKLARING Zwolse Historische Vereniging

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Wij verzamelen de volgende gegevens:
– naam, adres en woonplaats
– telefoonnummer(s)
– e-mailadres(sen)
– datum aanvang lidmaatschap

WAAROM WIJ DEZE GEGEVENS GEBRUIKEN
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans op grond van uw lidmaatschap van de vereniging.

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u geen lid bent van onze vereniging en er geen lidmaatschap wordt afgesloten.

DELEN MET ANDEREN
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES EN ANDERE WEBTECHNOLOGIEEN
Onze site verzamelt automatisch gegevens via cookies en andere vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Ze worden opgeslagen door uw internetbrowser. Cookies bevatten basisinformatie over uw internetgebruik. Elke keer dat u de website bezoekt, stuurt uw browser deze cookies terug naar de site, zodat uw computer of mobiele apparaat door de site wordt herkend.
Op www.allaboutcookies.org en http://www.youronlinechoices.com/nl/ vindt u ook meer informatie over cookies in het algemeen, waaronder hoe u kunt zien welke cookies op uw (mobiele) apparaat zijn geïnstalleerd en hoe u deze kunt beheren en verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris van de vereniging.
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het secretariaat, E-mailadres: info@zwolsehistorischevereniging.nl