Bijdragen voor het Zwols Historisch tijdschrift of voor de website kunt u per mail doorgeven aan de redactie.

Tijdschrift: annetbootsma@home.nl

Website: weteringjan@gmail.com

De redactie neemt de beslissing om een bijdrage te plaatsen of niet.