Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Zwolse Historische Vereniging in de Herensociëteit op 23 april is afscheid genomen van Steven ten Veen als redactielid van het Zwols Historisch Tijdschrift. Steven heeft meer dan 10 jaar actief een bijdrage geleverd aan het Zwols Historisch Tijdschrift door diverse artikelen te publiceren over de Zwolse sportgeschiedenis en andere onderwerpen. Recent heeft hij nog bijgedragen aan het themanummer over Berkum. Als dank voor zijn inzet ontving Steven van voorzitter Henja van Nieukerken een een exemplaar van de onlangs geïntroduceerde Zwolse Blauwvinger, een beeldje gemaakt in een beperkte oplage door kunstenaar Kees Klaassen.  Steven werd tevens benoemd tot erelid van de Zwolse Historische Vereniging en ontving hiervoor een oorkonde.

De ledenvergadering werd afgesloten met een boeiende lezing door architect Herman Reezigt, over het Zwolse watersysteem. Herman gaf een inkijkje in het vroegere watersysteem aan de hand van historisch kaartmateriaal en het ontstaan van Zwolle als nederzetting te midden van de diverse waterstromen en rivieren. In zijn verhaal liet hij de invloed zien van het watersysteem op de stad, en de uitdagingen die er zijn voor Zwolle met het toekomstige waterbeheer.