Uitnodiging voor de:
Algemene ledenvergadering Zwolse Historische Vereniging

Op dinsdag 23 april 2024 wordt in de Groote Sociëteit aan de Koestraat 8 de Algemene Ledenvergadering van de Zwolse Historische Vereniging gehouden.
Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur.)

De agenda is al volgt:
1 : Opening door de voorzitter
2 : Notulen van de ledenvergadering van 25 april 2023
3 : Jaarverslag 2023 secretaris
4 : Jaarcijfers 2023 en toelichting penningmeester
5 : Verslag kascommissie over 2023 en samenstelling kascommissie 2024.
6 : Rooster van af- en aantreden bestuursleden ? (geen wijzigingen)
7 : Mededelingen van het bestuur
8 : Rondvraag
9 : Sluiting

De jaarstukken (agendapunten 2,3,4) zijn te vinden op de website onder ”ZHV-jaarstukken”.

Aansluitend zal er om ca. 20.30 uur een lezing gehouden door Herman Reezigt (architectenburo Ma-an)met de titel:
“Zwolle en het Water”

default