Results

Gefeliciteerd! U bent een kenner.

Helaas, u heeft de quiz niet gehaald!

#1. Tot in de twintigste eeuw stond aan de overzijde van het Zwartewater aan de Holtenbroekerdijk de fabriek van G.J. Krol & Co. Wat produceerde dat bedrijf?

#2. Op de Nieuwe Markt staat een reconstructie van de voormalige overkapping van de Botermarkt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg dit bouwwerkje tijdelijk een geheel andere functie. Welke?

#3. De Zwolse binnenstad is heel klein. Binnen een kwartier loop je van noord naar zuid of van west naar oost. Hoeveel meter is het ongeveer wandelen van het Maagjesbolwerk in het westen naar het Kerkbrugje in het oosten?

#4. Iedereen kent het stedemonument bij de Sassenpoort. Het is geplaatst in 1930 ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van onze stad. De gedenksteen laat naast aartsengel Michaël, de gevleugelde schutspatroon van Zwolle, bisschop Willebrand zien, die op het punt staat de stadsbrief te overhandigen. Van welke kunstenaar is dit monument?

#5. De grote Zwolse natuurkenner Eli Heimans, schreef in 1898 in het tijdschrift De Levende Natuur het volgende: “In de laatste helft van April en de eerste van Mei bloeit op een drassig weiland in Zwolle de in ons land zoo zeldzame Kievitsbloem en wel in verrassende hoeveelheid. De kinderen, die in het voorjaar naar het bloemenlandje gaan om ze te plukken, komen met geheele bossen terug.” Waar was dat bloemenlandje?

#6. Wie is de hoofdtrainer van het vrouwenelftal van PEC Zwolle?

#7. In 1862 werd Zwolle aangesloten op het landelijke spoorwegnet. In de jaren daarna ontstond de Stationsbuurt. De Stationsweg zorgde voor de verbinding met het centrum. In 1882 werd een tweede verbindingsweg aangelegd: de Zeven Alleetjes, overgaand in de Ter Borchstraat. De Zeven Alleetjes heet zo omdat deze wandelplaats werd beplant met zeven rijen bomen. Wat waren dat voor bomen?

#8. Een vaste verschijning op de Zwolse kermis was de befaamde bootjescarrousel van ‘de kapitein’. Hij liet de kinderen met veel plezier een pluim van een bal trekken met een gratis ritje als beloning. Wat was de naam van deze ‘kapitein’?

#9. In 1968 demonstreerden bijna tweeduizend Zwolse scholieren bij het stadhuis in de Sassenstraat tegen de inval van het Russische leger in Tsjecho-Slowakije. Wat stond er onder andere op de meegedragen spandoeken?

#10. Wie is de auteur van het boek in dialect ‘Zwolsche sketsies’ uit 1931?

Bekijk resultaat