Results

Gefeliciteerd! U bent een kenner.

Helaas, u heeft de quiz niet gehaald!

#1. De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (de RIJP) was van 1941 tot 1972 in Zwolle gevestigd. Het vertrek van deze dienst naar Lelystad betekende een groot verlies voor Zwolle, de RIJP was een van de grootste werkgevers in de stad. Hoeveel personen waren er ongeveer bij deze dienst werkzaam?

#2. In 2012 werd het eerste Zwolse naoorlogs bedrijfspand aangewezen als gemeentelijk monument. Welk monument betrof dit?

#3. In 2018 beleefde Zwolle een wereldprimeur met het eerste plastic fietspad ter wereld. Waar is dit gelegen?

#4. De aartsengel Michael is de schutspatroon van Zwolle. Sinds 2010 staat zijn beeld in de vorm van een glazen engel op de Grote Markt. Welke kunstenaar maakte dit beeld?

#5. In de Veeralleebuurt, langs de Prins Bernhardstraat, ligt een klein park. Wat is de naam van dit park?

#6. De nieuwe trainer van PEC, Jaap Stam, speelde in het seizoen 1992-1993 bij PEC. Hij ging daarna naar?

#7. U bent het stadhuis vanavond binnengekomen via de Lombardstraat. Naar wie is deze straat vernoemd?

#8. Elke zich zelf respecterende Nederlandse stad telt tenminste één heren- en/of tegenwoordig ook damessociëteit. Uit welk jaar stamt de Groote Sociëteit in de Koestraat?

#9. Er wordt al druk gespeculeerd over de opvolger van burgemeester Henk Jan Meijer. Hij is, als we waarnemend burgemeester Van Karnebeek meetellen, de achtste Zwolse burgemeester sinds de bevrijding. Al deze burgemeesters hadden een liberale signatuur, behalve een, dat was namelijk een CHU’er. Welke burgemeester was dat?

#10. Aan de Melkmarkt bevindt zich al sinds 1742 het Vrouwenhuis, opgericht om alleenstaande bejaarde vrouwen een onderdak te verlenen. Wie was de stichteres van dit Vrouwenhuis?

Bekijk resultaat