Het nieuwe Zwols Historisch Tijdschrift is uit! Frank Inklaar duikt in de pas 25-jarige geschiedenis van buurtbemiddeling in Zwolle en toont aan dat onze stad daar met recht trots op kan zijn.
Gerrit Barbé en Chris Contermans geven in hun publicatie van fragmenten uit brieven van de ‘liefhebbende Klaartje’ Walgienaan haar verloofde in Duitsland een uniek kijkje in het leven van alledag in Zwolle tijdens het oorlogsjaar 1943.
Verrassend is de ontdekking van een tot nu toe bij velen onbekende Zwollenaar van betekenis: de botanicus Daniel Lako (1853-1918). Theo de Kogel en Piet Bremer schreven niet alleen een korte levensschets, maar zorgden er ook voor dat Lako alsnog eer wordt bewezen met een grafsteen op de Algemene Begraafplaats.
Jan van de Wetering vervolgt zijn serie artikelen over de opkomst van het socialisme in Zwolle. In dit artikel zoeken patroons en werklieden onder rumoerige omstandigheden naar een nieuwe verstandhouding.
Over de verbinding tussen vroeger en nu gesproken: Kiekès Agterom, een alter ego van Wim Coster, maakt een tijdreis naar de Zwolse kermis in 1884.
Steven ten Veen schreef aflevering 2 van de serie ‘Kleurrijke Zwollenaren’. Met dit keer tante Nel in de hoofdrol. Steven schreef ook het in memoriam voor de ‘vaandeldrager van de Zwolse cultuurhistorie’, Aranka Wijnbeek, die op 10 mei jl. overleed.