De ALV 2021

Door 3 oktober 2021Agenda, Nieuws

Beste leden van de Zwolse Historische Vereniging,

De ALV 2021

Graag nodigen we de leden van de Zwolse Historische Vereniging uit voor de Algemene Leden Vergadering.
Deze zal worden gehouden in de Groote Sociëteit aan de Koestraat 8
te Zwolle op dinsdag 12 oktober 2021 om 19.30 uur (inloop 19.00 uur)

LET OP :
U dient een legitimatie en een Corona-toegangsbewijs (QR-code) mee te nemen !

Indien u van plan bent deze vergadering bij te wonen dan graag even een
mailtje waarmee u zich aanmeldt voor deze vergadering.

19.30 uur vergadering:

1 : Opening door de voorzitter
2 : Notulen van de ledenvergadering van 17 april 2019
3 : Jaarverslagen 2019 en 2020 secretaris
4 : Jaarcijfers 2019 en 2020 en toelichting penningmeester
5 : Verslag kascommissie over deze jaren en samenstelling kascommissie
6 : Rooster van af- en aantreden bestuursleden
7 : Rondvraag
8 : Sluiting

ca 20.15 uur houdt Sr. Stedenbouwkundige Henk Snel een lezing / presentatie houden onder het motto:

“Henk Vertelt”

Einde bijeenkomst: ca 21.30 uur.