Op 1 juli 2022 is het kunstwerk De Wilde Deerne feestelijk onthuld door wethouder Schuttenbeld en kunstenaar Damian Kapojos. Het is te zien op de Ossenmarkt.

Het bronzen beeld heeft een permanente plek aan de voet van de Peperbus en is gemaakt in nagedachtenis van het enige ‘wolfsmeisje’ van Nederland. Zij werd in 1717 op de Agnietenberg gevangen en bleek de verloren gewaande Anna Maria Jennaert uit Antwerpen, die op jonge leeftijd werd ontvoerd en in het wild opgroeide.

Dit fascinerende levensverhaal blijkt een rijke inspiratiebron voor Zwolse makers. Zo verscheen er een boek van historicus Wim Coster en bracht De Stadsproductie het muziektheaterspektakel ‘De Wilde Deerne’. Ook kreeg Anna Maria een plek in het onlangs vernieuwde museum Anno en werd ze opgenomen in de historische vrouwenroute.

Het beeld staat op de plek waar de deerne ruim driehonderd jaar geleden gewoond heeft. Monique Schuttenbeld, wethouder cultuur: ‘Het is een bijzonder moment. De wilde deerne is teruggekeerd naar Zwolle. In 1717 werd Anna Maria gevonden, ze was vuil, kon niet praten en ze leefde van voedsel uit de natuur. Het meisje werd naar de stad gebracht, waar de waardin van logement de Misverstand op de Ossenmarkt zich over haar ontfermde. En nu is er een blijvende herinnering aan deze mysterieuze jonge vrouw. Het beeld staat niet alleen symbool voor haar bijzondere leven, maar ook voor de wijze waarop wij als Zwolse samenleving zorg dragen voor elkaar; een boodschap die nu belangrijker is dan ooit.’