De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft een bijzonder middeleeuws handschrift uit Zwolle aangekocht. Het gaat om een verlucht (met de hand geïllustreerd) getijdenboek uit de periode ca. 1450-1470. Het handschrift is volgens de bibliotheek onder meer bijzonder omdat er veertien kleurrijke volbladminiaturen in zijn opgenomen die vermoedelijk zijn gemaakt door de zogeheten ‘Boston-meester’, een bekende verluchter uit Utrecht.

Het verworven getijdenboek is naar waarschijnlijk een coproductie tussen verluchter Antonis Rogiersz. uten Broec (de Boston-meester) en de broeders van het Fraterhuis in Zwolle. De stad Zwolle gold in het midden van de vijftiende eeuw als boekproductiecentrum. Het Fraterhuis daar leverde op bestelling verluchte, religieuze handschriften die tot de top van de boekproductie in de Noordelijke Nederlanden behoorden.

Na aankoop bleek wel dat het handschrift grondig moet worden gerestaureerd omdat het ooit waterschade heeft opgelopen. Met name de pigmenten in de verluchtingen hebben aandacht nodig. Desondanks is conservator Middeleeuwse Handschriften van de KB, Ed van der Vlist, tevreden met de aankoop. De conservator kijkt er naar uit het werk nader te bestuderen:

Er zijn ruim zeventig Sarijs-handschriften bekend. De KB heeft er daarvan zeven in haar collectie.

Handschriften met miniaturen van ‘de Boston-meester’ zijn veel schaarser. Van de circa vijfentwintig boeken met werk van deze meesterillustrator die bewaard zijn gebleven, heeft de KB er twee in de collectie. Drie andere handschriften in de KB-collectie bevatten miniaturen die door het werk van de Boston-meester zijn geïnspireerd.