JAARREKENING 2016

Door 2 mei 2017september 2nd, 2020Jaarstukken
ZWOLSE HISTORISCHE VERENIGING
JAARREKENING 2016
Balans
Omschrijving              2015          2016 omschrijving             2015          2016
Tegoed r/c              3955          5439 Vermogen          25823        25443
Spaarrekening            24502        21502 nog te betalen             3526          3128
nog te ontvangen                513            678 verlies               379            952
Balanstotaal            28970        27619 Balanstotaal          28970        27619
Resultatenrekening realisatie 2016 Begroting 2016 begroting 2017
Contributies 18713 19500 18700
Losse verkoop 869 1000 870
Advertenties 886 1050 880
rente 95 150 100
Diversen Sponsoring 1378 550 250
TotaalUitgaven 21.941,00 22250 20800
Tijdschrift 16.002,00 15000 12650
Porto 2302 3000 2500
Ledenactiviteiten 350 100
Promotieactiviteiten 635 150 400
Administratiekosten 243 300 250
Bestuurskosten 116 200 120
Publish Impuls 3410 2800 3350
Diversen 185 150
Reservering nwe activiteiiten 450 280
Totaal                                    22893 22250 19800
verlies/winst                  verl.. 952 0 winst 1000