VAN RIDDER ZWEDER TOT HANZEKOOPMAN

In 1407 werd Zwolle officieel lid van de Hanze. Het vormde de basis van de huidige typisch Zwolse identiteit. Maar hoe ging het er in die tijd echt aan toe? Dat maak je mee door de verhalen van de personages in die tijd te beleven. Bij ANNO Stadsmuseum Zwolle ben je van harte welkom bij de Hanze Expositie die je aan de hand van drie verschillende personages een beeld geeft van het leven in de Hanzestad in de 15e eeuw.

PANORAMA HANZE LOCATIES

In de binnenstad maak je de Hanze mee via verschillende locaties die brengen naar het verleden, heden en de toekomst.

 

Ga aan boord van een kogge en laat je meenemen!

De Hanze expositie brengt je drie verhalen van mensen die in de tijd van de Hanze in Zwolle woonden.

Je ontmoet op de verdieping Berent van Yrte, die als vertegenwoordiger van het stadsbestuur uit Zwolle aanwezig was bij het ondertekenen van de akte in Lübeck die ons officieel tot Hanzestad maakte. Op de begane grond maak je kennis met Johannes van Ommen, één van de meest geliefde leerlingen van Geert Grote. Via zijn verhaal leer je meer over de ontwikkeling van de Moderne Devotie in Zwolle. In het Drostenhuis hoor je de verhalen van Ghert Sobbe en Johan van Mynnesten. Deze laatste was een belangrijk kunstenaar in de Hanzeperiode.