In het onlangs verschenen nummer 2 -2023 van het Zwols Historisch Tijdschrift wordt uitgebreid aandacht besteed aan het Hanzejaar 2023. in afwachting van het Hanze-symposium in september geeft Bert Looper de huidige visie op de Hanze in de IJsselstreek weer. Hanze-onderzoek kan uit een verrassende hoek komen zoals Frank Inklaar laat zien in het artikel over Johan Theunisz. Dezelfde auteur becommentarieert hoe Zwolle dit jaar met de Hanze omgaat.

De bijdrage van Michael Klomp over het Wijnhuis past ook in het Hanzethema, terwijl een nieuwe rubriek van Germa Greving van museum ANNO een mooi overzicht geeft van wat er uit historisch perspectief te doen is in dit Hanzejaar.

In de rubriek (On)zichtbaar Zwolle heeft Johan Teunis het over hofleveranciers, en Saskia Zwiers beschrijft in ”Uit het Drostenhuis” de stads(Vroedvrouwen. Een miniserie is de geschiedenis van de Zwolse pijpenbakkers van Jan ten Hove. Piet Laarakker tenslotte beschrijft de ontstaansgeschiedenis van het 150-jarige koor Caecilia.