Expositie Verhalen van Zwolle, Hanzestad aan de IJssel.

Afgelopen jaar hebben twintig amateurs en professionals samen met bewoners in de stad Zwolle gewerkt in de ateliers Visual Storytelling aan fotografische beeldverhalen en multimediale producties voor de expositie Verhalen van Zwolle, Hanzestad aan de IJssel van 1 september t/m 24 september 2023 in Harculo, Dienstengebouw, Zwolle-Zuid.

De Stad Verbeeldt heeft in het kader van Hanze 2023 dit project geïnitieerd met subsidie van de gemeente Zwolle, Provincie Overijssel (cultureel erfgoed) en Fonds voor Cultuurparticipatie en VSB Fonds. Er is gewerkt met een DSV-kernkwadrant rond vier thema’s. Elke deelnemer is op zoek gegaan in de stad en daarbuiten naar verhalen rond een van deze vier thema’s.
De docenten hebben dit proces begeleid met hun kennis op het terrein van Visual Storytelling, fotografie, verhalen verbeelden en multimediale producties maken. Zij hebben deze stroom aan ideeën en voorstellen in een breder visueel en narratief kader geplaatst en begeleid.

De expositie laat 15 fotografische beeldverhalen zien en 11 multimediale producties. Daarnaast hebben leerlingen van het Meander College 9 beeldverhalen gemaakt rond het thema Oog voor de toekomst, die aansluiten bij Hanze 2023.

Expositie Verhalen van Zwolle, Hanzestad aan de IJssel van 1 t/m 24 september 2023 in Harculo, Zwolle-Zuid in combinatie met de expositie Zilveren Camera – Voel het Nieuws