Erfgoedavond 13 oktober 2023: ”Kunst voor klant en passant; muurreclames en graffiti”

Door 18 september 2023Agenda, Nieuws

In de serie “Verhalen over Zwolle” biedt het Erfgoedplatform Zwolle*  u aan een lezing over muurreclames en graffitikunst in Zwolle

 

MUURRECLAMES,  aangebracht op de gevels van winkels, waren ooit de beste manier om de aandacht van klanten op winkels en hun producten te vestigen.

De geschilderde muurreclames uit de 20e eeuw zijn inmiddels merendeels verdwenen uit het stadsbeeld, weggepoetst of overgeschilderd ten behoeve van andere bedrijven en nieuwe vormen van reclame. Want vaak waren die oorspronkelijke winkels toch al verdwenen! Maar: er bestaan nog  historische muurreclames die weer zichtbaar gemaakt zijn of worden… die verhalen over wáár en wélke winkels er in Zwolle waren. Misschien herkent u ze nog!

Evert Jan Entzinger (Herstel Historische Muurreclames Zwolle) vertelt over zijn speurtocht naar bijna verdwenen muurreclames: Opsporen, krabben, en met studenten schilderen…. : steeds meer stukjes Zwolse geschiedenis herleven!

 

GRAFFITI : Stefan Alberts (Zwolse Graffiti-artiest en-archivaris) vertelt over hoe Graffiti ontstond in de achterbuurten van New York, over de opkomst ervan in Zwolle en de overgang van traditionele graffiti naar de hedendaagse populaire streetart.  Ook in onze stad ontwikkelde deze “subcultuur” zich tot kunst voor de passant.  Zijn beeldenarchief bevat kunstwerken op Zwolse gebouwen en locaties; een feest der herkenning!

De Zwolse Disjockey Tamme zorgt voor muzikale intermezzo’s.

Datum            : vrijdag 13 oktober 2023

Locatie            : Van der Velde in de Broeren, Achter de Broeren 1-3 8011 VA

Inloop             : 19:30 u.

Aanvang         : 20:00 u.

Afsluiting        : 22:00 u.

AANMELDEN :  communicatie@vanderveldeindebroeren.nl

De toegang is gratis, consumpties rekent u zelf af.  Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de organisatie wordt in dank aanvaard.

De Zwolse Erfgoedavond is een initiatief van: Academiehuis Grote Kerk, Van der Velde in de Broeren, St. Allemaal Zwolle en ANNO, Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, Monumentenzorg/Archeologie gemeente Zwolle, St. Het Vrouwenhuis, Zwols Architectuur Podium, Vrienden van de Stadskern Zwolle ,Basiliek en Emmanuelshuizen, Collectie Overijssel