De Genverberg (bij het Kerkbrugje) was één van de twaalf Zwolse bastions die tussen 1606 en 1619 werden aangelegd als verdedigingswerk tegen de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Na die oorlog verloren de bastions hun functie, maar het duurde nog tot de jaren veertig van de negentiende eeuw voordat ze werden ontmanteld. Een aantal bastions, zoals die van de Suikerberg en het Ter Pelkwijkpark, werden in die tijd ingericht als ‘wandelingen’, plaatsen waar de gegoede burgerij van Zwolle een wandelingetje kon maken. Dat was niet het geval voor de Genverberg, Daar liet de gemeente omstreeks 1838 de Stads Armeninrichting bouwen, nadat de school op de Blijmarkt (bij de tegenwoordige Fundatie) te klein was geworden. In 1892 maakte het gebouw van de armeninrichting plaats voor het ‘Gouverneurshuis’, de ambtswoning van de Commissaris der Koningin. In latere jaren werd het imponerende pand het onderkomen van de ‘Inspectie der Directe Belastingen’, onderdeel van de latere Belastingdienst. Ondanks protest van de Zwolse bevolking liet de gemeente het gebouw in 1985 slopen. Tegenwoordig staat er appartementencomplex ‘De Genverberg’.

Eigenlijk is de Genverberg geen echt park, daarvoor is de omvang van parkachtige elementen te klein. Tot de sloop van het belastingkantoor in 1985 was het parkje aanmerkelijk groter. De resten van het park die op de foto’s te zien zijn, harmoniëren prachtig bij de oevers van de Zwolse singels.

Tekst en fotografie: Jan van de Wetering