Het bestuur van de Zwolse Historische Vereniging en de redactie van het Zwols Historisch Tijdschrift en de website, wensen u een voorspoedig 2023 !