Tijdens de algemene ledenvergadering van de Zwolse Historische Vereniging op 25 april jl. presenteerde architectenbureau BP+Architectuur haar plan voor de reconstructie van een historisch stukje Zwolle rondom het Broerenkerkplein met terugkeer van de Kleine Aa. Het plan is om de grijze winkelpanden, waarin onder andere Kruitvat en Xenos gehuisvest zijn, te slopen. Ervoor in de plaats komen historische stadspanden aan het water. Zo ontstaat dan het ‘Broerenhof’: om te wonen, werken en winkelen.

In de jaren zestig is in dit stadsdeel een groot gedeelte van de historische bebouwing gesloopt in verband met de komst van het winkelcentrum. De geschiedenis van deze plek en de sfeer uit het verleden is daarmee verloren gegaan. Aan de hand van een kadastraal minuutplan uit 1832, oude foto’s en enkele nog bewaard gebleven bouwaanvragen, is het nieuwe plan vormgegeven.

De straten Achter de Broeren en de Vossensteeg worden historisch gereconstrueerd en herbouwd. In de teruggebrachte authentieke bebouwing zal met name gewoond kunnen worden. Het Broerenhof biedt tevens ruimte aan cafés, eethuisjes, kunstenaarsateliers en werkplaatsen van ambachtslieden. Ook is het voorstel de waterloop de Kleine Aa voor een gedeelte terug te brengen. De winkels aan de overkant, waar onder meer Hudson’s Bay zich vestigt, krijgen meer ruimte in de vorm van groen, terrassen en wandelgebied. De nieuwe dynamiek in dit gebied zal bijdragen aan het ontstaan van nieuwe looproutes, waardoor andere binnenstadsdelen beter bereikbaar zijn.

Tijdens de presentatie liet het architectenbureau een animatiefilm zien waarin de plannen worden gevisualiseerd. U kunt de film op deze website zien in het menu Films.