Nieuwe Vrijwilligers / Commissieleden Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel gevraagd

 

Erfgoedvereniging Heemschut is de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten. Sinds 1911 zetten actieve burgers zich in voor het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland. Ruim 5000 leden ondersteunen de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Van bedreigde villa’s tot de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen.

Alle provincies en de stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke Heemschut-commissie. Deze vrijwilligers worden ondersteund door het landelijk bureau dat in Amsterdam gevestigd is. De provinciale commissie Heemschut Overijssel bestaat uit bijna 15 vrijwilligers.

Enkele voorbeelden waarvoor Overijsselse commissieleden zich hebben ingezet zijn:

 

  • De herbestemming van het voormalige stadhuis van Almelo tot appartementencomplex;
  • Het behoud van de watertoren aan de Turfmarkt in Zwolle;
  • Het tegengaan van het volbouwen met windmolens van de IJsseldelta en de Mastenbroekerpolder;
  • Het behoud en herbestemming van de Hofvlietvilla in Zwolle;
  • Het stimuleren van het gebruik van rieten daken bij boerderijen in Staphorst
  • Het behoud van de historische boerderij ‘’de Handschoen’’ in Zwolle-Ittersum
  • De herbestemming van historische textielfabrieken in Nijverdal;
  • Het behoud van monumentwaardige Post-65 gebouwen.

Deze activiteiten gebeuren zo veel mogelijk samen met anderen, b.v. met plaatselijke historische verenigingen, bouwondernemers, ontwikkelaars, gemeenten enz.

Omdat de provincie Overijssel groot is, zijn drie regionale teams actief: Twente, Salland en Noord en West Overijssel. Binnen deze teams wordt de taakverdeling besproken en kennis uitgewisseld. Bijvoorbeeld wie contact legt met een eigenaar of gemeente; wie een bezwaarschrift schrijft of wie publiciteit zoekt e.d. Om de bezetting van deze teams op peil te houden zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. In dit geval gaat het om de regio Noord-West Overijssel, en wel met name voor de steden Zwolle en Kampen.

Van kandidaten wordt gevraagd dat zij belangstelling hebben voor monumenten / erfgoed. Zij moeten zich op de hoogte willen stellen van specifieke objecten en de waarde van het behoud of herbestemming willen uitdragen.

De tijdlast varieert van vijf tot vijftien uur per maand.

Mocht u voor deze taak belangstelling hebben en in de regio Zwolle/Kampen/Steenwijk wonen, dan nodigen wij u uit contact op te nemen met Adriaan Velsink, Tel. 06 8137 7048; E.: adriaan.velsink@gmail.com of Marcel Overbeek, tel. 06-21238811; E.: m.overbeek@compaqnet.nl .