Wethouder Monique Schuttenbeld heeft namens de gemeente Zwolle twee portretten van Herman van Vilsteren en Wendelmoet van Haerst in bruikleen overgedragen aan de bewoners van Huis Vilsteren in Vilsteren.
Het dubbelportret is eigendom van de gemeente en hing in de B&W-kamer van het stadhuis van Zwolle. Beide portretten komen tijdelijk te hangen in de hal van Huis Vilsteren. Mevrouw Cremers en de heer Bakker zijn de huidige bewoners van dit huis.  Het geportretteerde echtpaar Herman van Vilsteren en Wendelmoet van Haerst behoort tot het adellijke geslacht dat op landgoed Vilsteren heeft gewoond. De schilderijen zijn in 2005 gerestaureerd.

Wethouder Monique Schuttenbeld is blij dat de schilderijen tijdelijk in Huis Vilsteren komen te hangen. “Beide portretten zijn weer even terug op historische grond. Bovendien vind ik het belangrijk om Zwolse historische voorwerpen en schilderijen voor publiek zichtbaar te maken. Zodanig dat meer mensen het verleden van Zwolle kunnen beleven. Op dit moment zijn de schilderijen niet zichtbaar voor onze inwoners en toeristen. Door deze mooie plek in de hal van Huis Vilsteren kunnen belangstellenden op afspraak de schilderijen komen bewonderen.” De schilderijen zijn in bruikleen. Dat betekent dat de gemeente eigenaar blijft en deze altijd terug kan vragen.

De vader van Herman, Otto van Vilsteren, woonde vermoedelijk in Zwolle. Herman en Wendelmoet van Haerst (Haersolte) bestemden in 1467/68 hun woonhuis aan de Bloemendalstraat tot woonhuis voor “behoeftige oude vrouwen” om hen zo een rustig levenseinde te bieden. Dit gasthuis, dat bekend werd onder de naam Vilsterenshuizen, bestond tot 1937 in de Bloemendalstraat. Tegenwoordige locatie is de Zuiderkerkstraat in Assendorp. Het is nu een nieuwbouwcomplex van zes appartementen en zes eengezinswoningen. Het echtpaar stierf op dezelfde dag in 1468 aan de pest. Uit de familie Van Haerst (Haersolte) komen meerdere burgemeesters van Zwolle voort. Door deze bijzondere verbindingen met Zwolle, maakt het geportretteerde echtpaar Van Vilsteren-Van Haerst onderdeel uit van het Zwolse erfgoed.