Op 25 oktober is in het Zwolse stadhuis de Historische Atlas Zwolle gepresenteerd. Het eerste exemplaar van de atlas werd overhandigd aan wethouder Monique Schuttenbeld (erfgoed & cultuur), die de drie auteurs dankte voor hun grote inzet voor dit project. Het atlas-project is gestart in 2017 en kende dus een lange periode van voorbereiding. De atlas is geschreven door Frank Inklaar (historicus/auteur), Henry Kranenborg (beleidsadviseur cultureel erfgoed gemeente Zwolle) en Herman Reezigt (stedenbouwkundige/eigenaar bureau MA.AN), met ondersteuning van diverse Zwollenaren, waaronder stadsarcheoloog Michael  Klomp.

De totstandkoming van de atlas is gestimuleerd door het Erfgoed Platform Zwolle. Dat vond dat Zwolle niet kon ontbreken in de reeks historische atlassen die er al van steden als Amsterdam (uitgave 2021), Nijmegen (2018) en Deventer (2015) zijn gemaakt.

De Historische Atlas Zwolle vertelt aan de hand van 35 thematische hoofdstukken het verhaal van de historische en ruimtelijke ontwikkeling van Zwolle, aan de hand van een grote hoeveelheid historische kaarten, plattegronden, tekeningen en foto’s. Dit materiaal is voor het grootste deel afkomstig uit de Collectie Overijssel.  Ook uit andere archieven is kaartmateriaal opgenomen, waaronder een tot nu toe onbekende stadsplattegrond uit 1878.  De oudste kaart van Zwolle is de stadsplattegrond van Jacob van Deventer, getekend in 1566. Opvallend is het nagenoeg ontbreken van stadsplattegronden uit de 18e eeuw.

De atlas is mede tot stand gekomen dankzij financiële steun van de Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle.

Historische Atlas van Zwolle

© Historische Atlas van Zwolle