Erfgoedplatformavond, vr. 24 juni: ”Rampjaar 1672”

Door 19 juni 2022Agenda

Het Erfgoedplatform Zwolle organiseert weer een avond met een Verhaal over Zwolle op vrijdag 24 juni in Waanders in de Broeren.
Herdacht wordt het Rampjaar 1672 nu 350 jaar geleden.
Inloop 19:30 u. Aanvang 20:00 u.
Toegang gratis. Aanmelden via info@waandersindebroeren.nl

Redeloos, Radeloos, Reddeloos;
dat was de gemoedstoestand in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1672.
Legers van de bisschoppen van Münster en Keulen en van de Franse koning Lodewijk XIV vielen ons land binnen.
Omdat nogal wat Overijsselse steden zich vanwege economische belangen nauw verbonden voelden met het Duitse achterland, boden met name de Hanzesteden nauwelijks of geen weerstand tegen de oprukkende vijand.
Hoe ging dat in Zwolle en omgeving? Wat waren de gevolgen van een twee jaar durende bezetting voor burgers, boeren, stadsbesturen?
De katholieken kregen dan wel hun godsdienstvrijheid en kerken terug, waaronder de OLV kerk in Zwolle, dankzij de bisschop van Münster/krijgsheer Bommen Berend. Maar evengoed kregen ook zij te maken met torenhoge belastingen, plunderingen en het roven van vee en voedsel.
Van de Hollandse gewesten die gruwden van het katholieke geloof en de oostelijke en noordelijke gewesten beschouwden als verraders, viel nauwelijks hulp te verwachten.
Hoe ging het toen verder?

Luc Panhuysen, journalist, historicus en schrijver van het standaardwerk “Rampjaar 1672”, vertelt daarover. Het kamerkoor Convocaal Zwolle zingt toepasselijke liederen uit die tijd.

Het Erfgoedplatform Zwolle bestaat uit
Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, Vrienden van de Stadskern Zwolle, Zwols Archtectuurpodium Zwolle, Monumentenzorg/Archeologie gemeente Zwolle, Waanders in de Broeren, Stichting Het Vrouwenhuis Zwolle, Academiehuis/Grote Kerk, Stichting Allemaal Zwolle