In de serie ‘Verhalen over Zwolle’ biedt het Erfgoedplatform Zwolle een lezing aan in Waanders in de Broeren op vrijdagavond 20 mei a.s. Dit keer met verhalen over het Drostenhuis.

Het Drostenhuis aan de Melkmarkt heeft een rijke geschiedenis die terug gaat naar de late Middeleeuwen. Het huis heeft veel belangrijke bewoners gehad die het pand op hun eigen wijze hebben verbouwd. Voor het herstel van de brandschade in 2017 was het nodig om een aantal vloeren en wanden te demonteren, hierbij werden in het pand veel interessante dingen ontdekt die tot op heden onbekend waren. Gerrit Korenberg van het Monumenten Advies Bureau heeft voor en tijdens de werkzaamheden bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Hij zal ons deze avond meer vertellen over zijn ontdekkingen en deze plaatsen in de context van de bouwgeschiedenis. Aangevuld met een verhaal over het Drostenhuis door Museum ANNO.

De lezing start op vrijdag 20 mei a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). De toegang voor deze lezing is gratis. Aanmelden voor de lezing kan via communicatie@waandersindebroeren.nl. Na aanmelding krijgt u bericht.

Het Erfgoedplatform Zwolle is een samenwerking tussen De Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, De Vrienden van de Stadskern, het Zwols Architectuur Podium, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Waanders in de Broeren, Stichting Het Vrouwenhuis Zwolle, Academiehuis Grote Kerk Zwolle, Stichting Allemaal Zwolle, ANNO.