De gemeente vraagt inwoners om mee te denken over wat Zwols cultureel erfgoed is. Zwollenaren worden, onder meer via een speciale briefkaart, uitgenodigd om aan te geven wat zij belangrijk vinden om rekening mee te houden in het nieuwe erfgoedbeleid. Zwolle wil een nieuw ‘Zwols Programma Erfgoed’ ontwikkelen om een actueel beleidskader te realiseren voor haar culturele erfgoed. Het is gericht op de betekenis van ons culturele erfgoed voor de samenleving van nu en van de toekomst.

Identiteit van Zwolle

Zwolle is een echte erfgoedstad met unieke gebouwen, archeologische rijkdommen en bijzondere cultuurlandschap. Het culturele erfgoed maakt Zwolle aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers en vormt de identiteit van de stad. De maatschappelijke betekenis van cultureel erfgoed groeit. Zwols Programma Erfgoed wordt mede daarom ontwikkeld met participatie. Inwoners, ondernemers en andere organisaties worden betrokken bij de plannen.

Samen

Voor het Zwols Programma Erfgoed worden alle Zwollenaren gevraagd om hun wens voor erfgoed. Het doel is om antwoorden te krijgen die nieuwe inzichten geven over wat voor de inwoners van Zwolle van belang is. Hier wordt onder andere een briefkaartactie voor ingezet. De kaarten worden verspreid via de Swollenaer en zijn verkrijgbaar bij verschillende locaties zoals de toeristische informatiepunten. De antwoorden worden aan het einde van 2024 gecategoriseerd en verwerkt in het Zwols Programma Erfgoed. Dit programma met daarin de Zwolse visie op cultureel erfgoed zal begin 2025 ter inzage liggen.