Op de foto ziet u de gevelsteen met “De Gekroonde Eikel”. Deze gevelsteen komt in de voorgevel van twee huizen in Zwolle voor. Waar?

Correct! Wrong!

Welk bedrijf was rond 1900 de grootste werkgever van Zwolle?

Correct! Wrong!

In de Sint Michaelskerk aan de Roggenstraat stond sinds 1897 het Thomas a Kempismonument met onderin de reliekschrijn. Wat is er met het monument gebeurd bij de sloop van de kerk in 1965?

Correct! Wrong!

In Schoonhorst, in de wijk Stadshagen, zijn straatnamen toegekend die ontleend zijn aan oude beroepen. Zo vind je daar o.a. de Houtsnijderstraat, de Linnenweverstraat, de Turfdragerstraat en de Zwaardvegerstraat. Wat deed de zwaardveger voor de kost?

Correct! Wrong!

Op het adres Koestraat 18 (salon artistique en vluchtplek) woonde in de vorige eeuw het bijzondere echtpaar Carina en Harro Bouman. Welk beroep oefende Harro Bouman uit?

Correct! Wrong!

In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Zwolle staat dat het verboden is zich ongekleed of op aanstootgevende wijze te bevinden op voor het publiek toegankelijke plaatsen. Op een deel van de Wijthmenerplas is ongeklede recreatie officieel toegestaan. Hoeveel jaren al?

Correct! Wrong!

Zwolle kent een aantal sportverenigingen die al in de negentiende eeuw zijn opgericht. Welke van onderstaande verenigingen is het oudst?

Correct! Wrong!

In de late Middeleeuwen was er in Zwolle een straat met de naam Beghinenstraete of varianten van die naam. Hoe heet die straat tegenwoordig?

Correct! Wrong!

Selma (roepnaam Saartje) Wijnberg is de enige Nederlandse gevangene van het vernietigingskamp Sobibor, die daaruit ontsnapte. Zij was in 1922 geboren en woonde met haar ouders aan de Veemarkt, die daar een hotel hadden. Selma is nog in leven. Waar woont zij nu?

Correct! Wrong!

In de gemeente Zwollerkerspel , als een ceintuur om de gemeente Zwolle gelegen en in 1967 opgeheven, stonden een aantal herbergen met een naam van een dier. Sommige bestaan nog. Welke herberg hoort in onderstaande rijtje niet thuis omdat die herberg niet in Zwollerkerspel gestaan heeft?

Correct! Wrong!

De Grote Zwolse Quiz 2018: Serie 4
Helemaal goed!
Bijna helemaal!
Voldoende
Jammer, probeer nog een keer!

Share your Results: