Mooie dingen gebeurden er en minstens zulke leuke staan op stapel. Het moet u opgevallen zijn: onze site www.zwolsehistorischevereniging.nl is bezig aan een verjongingskuur. De zoekfuncties zijn nog makkelijker te bedienen. Waaronder die van het zoeken op onderwerpen om te zien wannéér en wát het Zwols Historisch Tijdschrift erover publiceerde.
U kunt filmpjes bekijken over de Brand in de Peperbus, Wandelen met Willem Elberts, de reis die een aantal van onze leden maakten naar Frankrijk om de verloren gewaande Kaak van Thomas á Kempis op te sporen. Boeiend, informatief, vermakelijk. En Jan van de Wetering en Martin de Fluiter zijn nog lang niet uit gefilmd! U ziet aquarellen en tekeningen van Bert Dijkink die prachtig pareltjes in de binnenstad vastlegt en foto’s van het wonderschone Park Zandhove, van respectabele leeftijd maar lang niet elke Zwollenaar bekend.

Vanaf januari 2018 gaat Johan Teunis columns schrijven over Zwolse Monumenten onder de titel “On(t)roerend Monumentaal”. Hij is gepokt en gemazeld op dit terrein! Mis ze niet! Op Facebook (account: Geschiedenis van Zwolle) trakteert Jan een groeiende groep “volgers” op nuttige wetenswaardigheden over onze vereniging, ons tijdschrift en onze activiteiten. Natuurlijk wensen we dat die volgers ook leden worden! Na het succes van het eerste nummer dit jaar van ons ZHT over de IJsselcentrale, volgden die over 150 jaar Voortgezet Onderwijs aan de Bagijnesingel en over 30 jaar Archeologie in Zwolle. Met extra honderden vlogen ze de deur uit. Nummer 4 zit er aan te komen, maar daar verklap ik niks over.

Alle 3 de avonden in okt., nov, dec, jl., georganiseerd door het Erfgoedplatform Zwolle, waarvan zoals u weet wij actief lid zijn: bómvol in Waanders in de Broeren! Nou ja, de onderwerpen waren er ook naar. ‘Opgediepte Verhalen’ vertelden bevlogen Zwolse archeologen. Oud-Zwollerkerspelnaren diepten hun herinneringen op aan 50 jaar geleden, toen Zwollerkerspel niet zonder slag en stoot bij Zwolle werd ingelijfd. Ralph Keuning deed voor ons de Zwolse schilder Gerard ter Borgh uit de doeken. En de muziek: zo stééds weer verrassend! Er volgen komend jaar nog 5 van zulke ( gratis te bezoeken) inspirerende avonden. Als u de folder niet heeft: kijk op onze site!

Hebt u zin om uw kennis te etaleren van Zwolle toen en nu? Van harte uitgenodigd om op donderdag 1 februari 2018 in het Historisch Centrum Zwolle mee te doen aan de Grote Quiz Zwolle! Volg onze site, Facebook, de perspublicaties.

Nog even vertellen: Jan Kam en Hilbert v.d. Zwaag werkten zich de afgelopen maand een slag in de rondte: onze ,overal in de stad opgeslagen jaargangen van het ZHT, zijn nu op één plaats ondergebracht en geïnventariseerd! We weten nu precies hoeveel exemplaren we van elk nummer in voorraad hebben! Hulde voor de heren en dank aan allen die jarenlang ter beschikking stelden: hun schuurtjes, zolders en garages!
Onze vereniging werd opgericht in 1983. Volgend jaar bestaan we dus 35 jaar! Opgeruimd! Springlevend! Bij de tijd! Daar maken we een feestje van. Onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 april 2018 (weer samen met De Vrienden van de Stadskern) is een mooie gelegenheid. In uw agenda aub!
Ik dank alle sprekers, musici en medewerkers van Waanders in de Broeren, die steeds weer bereid waren mee te helpen om de Zwolse geschiedenis eigentijds over het voetlicht te brengen! En uiteraard: onze onvolprezen redacties ZHV en website: Allen: Bedankt! Ga zo door!

Mooie feestdagen en een goed 2018 gewenst!
Henja van Nieukerken, voorzitter Zwolse Historische Vereniging