Het lijkt een tamelijk onbetekenend voorval: op 2 augustus 1606 houdt het Zwolse garnizoen een Spaanse aanval tegen. Zo zijn er zoveel oorlogshandelingen geweest…..En deze is ook bijna vergeten. Kun je dus wel zeggen ”’Zwolle redt de Republiek”’?  Stond de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werkelijk op een gevaarlijk punt?  Dat is te lezen in deze publicatie. Een spannend verhaal, grotendeels gebaseerd op historische feiten.  De auteur werd op het spoor gebracht door een boerderijtje aan de Hasselterdijk. Die boerderij met de naam  ‘Het Schansje’ is te vinden dicht bij de uitmonding van de Vecht in het Zwarte Water. Via het Schansje belandde de auteur in de Tachtigjarige Oorlog en de Slag bij de Berkumerbrug, op 2 augustus 1606.  Toen wilden de Spaanse troepen vanuit Twente, via de Regge en de Vecht, het Zwarte water oversteken.  De Spanjaarden werd hier echter een halt toegeroepen door het Staatse leger onder aanvoering van Maurits van Nassau.  Na een uitgebreide zoektocht kon het werkelijke verhaal gereconstrueerd worden. Het verhaal wordt verteld door de ogen van de fictieve figuur van Willem, zoon van een herbergier aan de Regge, een leerling van de Latijnse school in Zwolle.   Auteur en amateur-historicus Jan van der Steeg studeerde onderwijskunde en heeft gepubliceerd op het terrein van onderwijs. Hij werkte in diverse takken van onderwijs, en was onder meer medewerker aan geschiedenisboeken voor het basisonderwijs.