Het sfeervolle park Eekhout komt voort uit een meer dan 150 jaar oud particulier park.  Eigenaar was de Zwolse advocaat Evert Jan Eekhout (1833-1910), die het samen met de witte villa in 1860 liet aanleggen. Wat de inrichting van het park betreft volgde hij de mode van die tijd. De tijden van de Frans georiënteerde geometrische tuinen waren voorbij. Naar Engels voorbeeld en onder invloed van de Romantiek streefden de moderne tuinarchitecten naar tuinen en parken, die er ‘natuurlijk’ uitzagen, dat wil zeggen slingerende paadjes, heuveltjes, waterpartijen en een zeer gevarieerde aanplant van bomen en struiken. In 1860 werd er in Zwolle buiten de singels nog nauwelijks gebouwd. Direct achter park Eekhout lagen de weiden en akkers van landbouwers.

Toen in 1910 Evert Eekhout overleed, werd het huis en het park door de gemeente aangekocht. Idee was op deze plek een nieuw stadhuis te bouwen. Dat ging niet door, waardoor het park voor het publiek kon worden opengesteld, maar dan alleen in de maanden april tot november. In de avonduren was het park gesloten. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw hielden parkwachters toezicht. Oudere Zwollenaren herinneren zich nog de volière, een kiosk van de geheelonthoudersvereniging  en het drinkfonteitje (‘voor een frissche teug leidingwater’). Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de villa gebruikt als informatiecentrum voor Belgische oorlogsvluchtelingen.

Een uitgebreid artikel van Jeanine Otten over de geschiedenis van Park Eekhout vindt u op onze website: Zwols Historisch Tijdschrift 2003, nr. 1

Tekst en fotografie: Jan van de Wetering