Er zijn weer prachtige artikelen te lezen in de nieuwe aflevering van het Zwols Historisch Tijdschrift. Vijf eeuwen geleden spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de kapel in Wittenberg. Reden voor het uitroepen van een herdenkingsjaar: ‘500 jaar Reformatie’. Het Zwols Historisch Tijdschrift besteedt in het laatste nummer van 2017 aandacht aan de Reformatie in Zwolle. Auteur Jan Bijlsma schetst een boeiend beeld van de vele vormen die de Reformatie in vijf eeuwen (en zelfs een beetje meer) in Zwolle heeft gekregen.

Jan v.d. Wetering is in zijn tocht door de jaren zestig inmiddels aangekomen in het jaar 1967. Zwolle droomt van grootse uitbreidingen en er wordt geducht gesloopt in de binnenstad. Park de Wezenlanden wordt aangelegd met de hulp van werklozen die het verboden wordt machines te gebruiken. Men vreest de moderne jeugdcultuur die in de grote steden in het westen van het land opkomt. Door het oprichten van clubhuizen hoopt men alles in goede banen te leiden. Het verhindert niet dat ook wat Zwolse jeugd zich buiten de voor hen gebaande paden treden. De eerste Zwolse hippies worden gesignaleerd op een boot in Frankhuis en bij een happening in het Engelse Werk.

 

Hoe anders de Zwolse jeugd aan het begin van de twintigste eeuw. Die speelt in speeltuin Hartman aan de Wipstrikkerallee. Auteur Harry Koopman, nakomeling van de naamgever van de speeltuin vertelt over zijn familiegeschiedenis en de geschiedenis van speel- en theetuin Hartman. Geïnspireerd op theetuin Thijssen aan de Willemsvaart begon het echtpaar Hartman in de jaren tien van de vorige eeuw een soortgelijke uitspanning aan de andere kant van de stad. Diverse zelfgemaakte attracties, versnaperingen en prieeltjes waren een succesvolle formule voor een goedlopend familiebedrijf .

Leden van de Zwolse Historische vereniging krijgen het tijdschrift gratis. U kunt de afleveringen ook kopen in de Zwolse boekhandels. De redactie wenst u weer veel leesplezier.