Lezing Erfgoedplatform: Schetsen uit 300 jaar Zwols Joods Leven

Door 16 april 2022Agenda, Nieuws

In de serie: Verhalen over Zwolle biedt het Erfgoedplatform Zwolle, eindelijk weer na corona, een avond aan in Waanders in de Broeren op vrijdag 22 april.

Onderwerp : Schetsen uit 300 jaar Zwols joods leven

Sprekers  

Ingrid Petiet      –       vz. Joodse Gemeente Zwolle

Jaap Hagedoorn –       vz. ST. voortbestaan synagoge Zwolle;  Vz. St. Zwolse Stolpersteine *

 

Muzikale omlijsting        : Ingrid zingt joodse liederen

 

Inloop        : vanaf 19:30 u.

Aanvang     : 20:00 u.

Afsluiting    : 22:00 u.

Toegang gratis. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de organisatiekosten van deze avond wordt op prijs gesteld.

Meldt u zich aan bij communicatie@waandersindebroeren.nl

In de Middeleeuwen was er al een joodse gemeenschap in Zwolle. Die werd uitgeroeid in 1349. De pest woedde in “Europa”. De joden kregen de schuld daarvan en werden massaal verbrand. Ook in Zwolle.

Het duurde tot 1721 tot er een nieuwe joodse Zwolse gemeenschap ontstond.

Joden mochten lid worden van het koopmansgilde en droegen bij aan de welvaart van de stad. Vandaar dat Zwolle tolerant was. In 1722 werd er zelfs een joodse begraafplaats ingericht op de Luurderschans, buiten de stad.

Ondanks de toename van de joodse bevolking, het stichten van een synagoge, het aanstellen van een opperrabbijn, bleven de joden tweederangsburgers. Koopman mochten ze zijn maar van andere beroepen werden ze uitgesloten.

Weinigen van de honderden joodse Zwollenaren keerden terug na de holocaust.

Hoe vergaat het hen nu?

Jaap en Ingrid vertellen en zingen daarover.

*De St. Zwolse Stolpersteine stelt zich ten doel vóór de huizen van omgekomen joodse slachtoffers gedenktegels met hun namen te plaatsen.