Het Vrouwenhuis heeft de Erfgoedprijs Zwolle-Kampen 2023 gewonnen, voor de restauratie van het monumentale pand aan de Melkmarkt. Daarnaast krijgen Academiehuis Grote Kerk Zwolle en de eigenaren van Koestraat 10,12 en 14 een eervolle vermelding voor de restauratie en herbestemming van hun panden.

Het Vrouwenhuis is sinds 1742 een plek van belang in Zwolle. Het is een rijksmonument met een rijke geschiedenis, dat tot 1984 als hofje heeft gefunctioneerd voor bejaarde vrouwen, gesticht door de welgestelde Aleida Greve (1670-1742) en dat tegenwoordig huisvesting biedt aan studentes van ArtEZ Conservatorium. Sinds 1987 heeft het ook een functie als museum. In het monument zijn op een paar meter afstand van elkaar drie eeuwen aan bijzondere interieurs te vinden, uit de periode van 1680 tot 1980.

Ruim 35 jaar na de vorige restauratie was het Vrouwenhuis opnieuw toe aan een opknapbeurt. Het monumentale interieur werd door constructieve en vochtproblemen ernstig bedreigd. Het bestuur van het Vrouwenhuis heeft ondanks tegenslagen en diverse onvoorziene zaken tijdens de uitvoering, zoals het herstel van een groot aantal balkkoppen van vloerbalken, de noodzakelijke restauratie doorgezet en voltooid. En dat alles zonder restauratiesubsidie van provincie en/of Rijk.

Impuls in erfgoed

Wethouder Erfgoed Monique Schuttenbeld: “Er zijn de afgelopen twee jaar veel monumenten in Zwolle gerestaureerd en herbestemd. Ook hebben veel eigenaren onderhoud uitgevoerd. Dat zien we aan de vele subsidieaanvragen voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten. Fantastisch dat er zoveel energie en geld wordt gestoken in ons erfgoed! Dat maakte het tegelijk ook lastig om een winnaar te kiezen, er waren zoveel mooie grote projecten die in aanmerking komen voor de Erfgoedprijs 2023.”

Naast het Vrouwenhuis zijn recent ook Academiehuis Grote Kerk Zwolle, het voormalige bankgebouw (en later politiebureau) aan de Luttekestraat, het Statenzaalcomplex in de Diezerstraat, de panden Koestraat 10, 12 en 14 en het Drostenhuis aan de Melkmarkt gerestaureerd en kregen een nieuwe bestemming. De wethouder: “Al deze monumenten verdienen alle lof voor de inspanningen en voor het resultaat. De restauraties en herbestemmingen helpen dit Zwolse erfgoed weer voor langere periode verder in de tijd.”

Eervolle vermelding

B en W erkennen dat deze investeringen niet vanzelfsprekend zijn. Ze vragen veel inzet, enthousiasme, doorzettingsvermogen, financiën en tijd en verdienen ons respect en waardering. Een eervolle vermelding is er voor de restauratie van Academiehuis Grote Kerk en voor de panden Koestraat 10 t/m 14, die na restauratie herbestemd zijn tot zorgappartementen voor senioren.

Het voormalige bankgebouw aan de Luttekestraat, het Statenzaalcomplex en het Drostenhuis zijn gemeentelijk eigendommen, waarvoor de gemeente opdracht gaf voor de restauratie.

Erfgoedprijs Zwolle-Kampen

Sinds 2008 hebben de gemeenten Kampen en Zwolle een gezamenlijke erfgoedprijs. Dit is een prijs, namens beide gemeenten, als waardering voor de inzet van het restaureren, beheren en in stand houden van cultuurhistorisch erfgoed. Ieder jaar wordt de prijs uitgereikt, afwisselend in Zwolle en Kampen. Aan de prijs is een oorkonde en een geldbedrag van € 1.000,- verbonden. De prijs wordt in september uitgereikt rond Open Monumentendag 2023.