Uitnodiging voor de: 

Algemene ledenvergadering Zwolse Historische Vereniging

 

Op dinsdag 25 april 2023 wordt in de Groote Sociëteit aan de Koestraat 8 de algemene ledenvergadering van de Zwolse Historische Vereniging gehouden. De jaarstukken, waaronder het jaarverslag en het financiële verslag over 2022 zijn  te vinden op de website onder ”ZHV”.

 

Aanvang 19.30 uur                  (inloop vanaf 19.00 uur.)

 

1 : Opening door de voorzitter

2 : Notulen van de ledenvergadering van 26 april 2022

3 : Jaarverslag 2022 secretaris

4 : Jaarcijfers 2022 en toelichting penningmeester

5 : Verslag kascommissie over deze jaren en samenstelling kascommissie

6 : Rooster van af- en aantreden bestuursleden (geen wijzigingen)

7 : Mededelingen van het bestuur

8 : Rondvraag

9 : Sluiting

 

Aansluitend zal er om ca. 20.30 uur een lezing / presentatie worden gehouden door architect Tim Versteegh over de plannen en ontwikkelingen in de stad, en dan met name over het stadsvernieuwingsproject in de omgeving van de Broeren. Wij geven onze leden de gelegenheid een introducee mee te nemen om, na de algemene ledenvergadering, deze lezing bij te wonen. De lezing duurt tot ca. 21.30, waarna nog gelegenheid is voor een borrel en nazit.