Leven naar Staatsgelegenheid. Gelderse en Overijsselse adellijke vrouwen (1600-1850)

Een nieuw boek. Publicist en oud-redacteur van het Zwols Historisch Tijdschrift J.C.Streng behandelt een bijzonder onderwerp in de geschiedenis van Overijssel en Gelderland.

Het boek is geordend als een collectieve biografie. Het behandelt de levensloop van adellijke vrouwen in negen chronologische hoofdstukken: geboorte, opvoeding, stiften, vrijen en huwen, het huwelijksleven, representatieve cultuur, het huishouden en de domestieken, de sociabiliteit onder vrienden, hofcultuur en caritas, en eindigt met ziekten, ziekenverzorging, dood en begrafenis en monumenten.

 

Softbound

320 pagina’s

Kosten: 22 euro (inclusief porto)

ISBN 978-90-822372-6-9

Te bestellen bij:jcstreng@planet.nl