Voorbereiding op De Grote Zwolle Quiz 2019 deel 1/2

Om u alvast voor te laten bereiden op 29 januari.

#1 Op deze aquarel van Bert Dijkink is een gevelreclame te zien van een Zwolse koperslagerij. Waar is deze muurschildering te zien?

#2 Naar wie is de Van Nagellstraat vernoemd?

#3 Rampjaar 1672. De Republiek werd aangevallen door de legers van Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Keulen en Munster. Het land was radeloos, redeloos en reddeloos. Wat deed de stad Zwolle onder dreiging van de oprukkende legers van de bisschop van Munster?

#4 Naast theater De Spiegel ligt het theaterrestaurant De Koperen Kees. Wat is ‘koperen kees’?

#5 In 2016 kwam de 125.000e inwoonster van Zwolle, Isabel van Liere, ter wereld. Welk cadeau kreeg ze van de gemeente?

#6 In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw hing de Zwolse binnenstad vol met middeleeuws aandoende uithangborden van een zelfbenoemde kunstsmid. Hoe heette deze kunstsmid?

#7 De oude muren van de Watertoren op de Turfmarkt zijn de afgelopen maanden deels weer tevoorschijn gekomen. In welk jaar werd de Watertoren gebouwd?

#8 Eind negentiende en begin twintigste eeuw lieten Zwolse instellingen en verenigingen vele arbeiderswoningen bouwen in Assendorp. Welke vereniging of instelling hoort niet in dit rijtje thuis?

#9 Eli Heimans, schrijver van vele boeken over flora en fauna en één van de eerste natuurbeschermers van ons land, groeide op in Zwolle in een huis aan de Papenstraat. Als kind al trok hij erop uit om de natuur te bestuderen. Op zekere dag was hij vermist. Op één van zijn meest favoriete plekken werd hij slapend teruggevonden. Waar was dat?

#10 Van wie is de volgende licht provocerende uitspraak: “Iedereen zegt: weg met Bach, geef mij maar Rock and Roll, maar ik zeg: Weg met Rock and Roll, geef mij maar Bach”.

Bekijk resultaat

Results