Algemene ledenvergadering
Door de tijdsomstandigheden gaat de Algemene ledenvergadering van de Zwolse Historische Vereniging van 22 april 2020 helaas niet door. Het jaarverslag van de secretaris en de financiële stukken van de penningmeester ontvangen de leden per mail of per post. Het bestuur zal bezien of de Algemene ledenvergadering in het najaar verantwoord is.

Erfgoedavond “Kraanbolwerk”
Ook de Erfgoedavond “Kraanbolwerk” op 15 mei 2020 vervalt. Het Erfgoedplatform Zwolle probeert de laatste drie lezingen van dit voorjaar ( “Zwolse historie ten top” en “Om nooit te vergeten” en “Kraanbolwerk” in te plannen in het seizoen 2020-2021. Zekerheid is daar op dit moment echter nog niet te geven. Blijf de website en Facebook van de Zwolse Historische Vereniging volgen voor nadere informatrie.