Lezing over de Zwolse stedelijke weeshuizen op 12 april 2019

Door 24 maart 2019Nieuws

Na een uitgebreid onderzoek in de archieven van het Burgerweeshuis, het Holdehuis en het Huis der Wezen / Hervormd Weeshuis
geeft G. Callenbach een beeld geven van de betekenis van deze weeshuizen voor de Zwolse samenleving en van hun organisatie. Door het oppertoezicht door B&W (en hun rechtsvoorgangers) spelen politieke en maatschappelijke verhoudingen in de stad daarbij een rol. De wezenzorg, tot in de 20e eeuw onderdeel van de armenzorg, valt geleidelijk steeds meer onder een nieuw beleidsterrein: de jeugdzorg. Dat is ook te zien in Zwolle. In de eerste helft van de 20e eeuw wordt de betekenis van
pedagogische keuzes steeds duidelijker.

Muziek: Studenten ArtEZ Conservatorium
Organisatie: Vrienden van de Stadskern

Praktische informatie

Waar? Waanders In de Broeren
Wanneer? 12 april 2019. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Toegang? De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
Aanmelden? Via www.waandersindebroeren.nl/podium-en-exposities