Erfgoedplatform, lezing over begraven en opgraven op 11 oktober

Door 30 september 2019Agenda

Lezing begraven en opgraven op 11 oktober 2019 bij Waanders in de Broeren.

Het Erfgoedplatform Zwolle biedt u voor het 5-de jaar Verhalen over Zwolle aan.

Het nieuwe seizoen 2019-2020 start met het thema Begraven en Opgraven. Het gaat over twee bijzondere archeologische onderzoeken in de Grote of St. Michaëlskerk te Zwolle en in de Walburgiskerk te Zutpen. “Gluren bij de Buren” noemen de sprekers dit verhaal.

Beide kerken hebben nauwe raakvlakken; gesticht door de bisschop van Utrecht en werden recent verbouwd. Onder de bestaande vloeren kwamen opmerkelijke ontdekkingen naar boven: over de inrichting, het gebruik waaronder begraven, de altaren, de fundamenten van eerdere kerken ed.

De archeologen Michel Groothedde en Bert Fermin nemen Zutphen voor hun rekening. Voor Zwolle is dat de u bekende stadsarcheoloog Michaël Klomp. Verteld wordt ook hoe dat begraven in een kerk in z’n werk ging, strikt aan regels en mores gebonden!

Het Zwolse A capella koor Blent omlijst de verhalen passend, met devotie en humor.

Vrijdag 11 oktober, Waanders in de Broeren, inloop 19:30 u, aanvang 20:00 uur, toegang gratis, consumpties voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage om weer 8 avonden mogelijk te maken wordt op prijs gesteld.

Meld u zich snel aan door een e-mail te sturen naar communicatie@waandersindebroeren.nl. Graag aantal personen opgeven. Na 150 aanmeldingen krijgt u bericht: helaas de kerk is vol!