Beste leden van de Zwolse Historische Vereniging

Even bijpraten!

Het gaat onze Zwolse Historische Vereniging goed; op dit schrijfmoment 940 leden.

Méér mensen wilden lezen blijkbaar in de coronatijd en zijn lid en lezer gebleven. Fijn! En de nieuwe leden van harte welkom!

Elk kwartaal  krijgt u ons super mooie, informatieve Zwols Historisch Tijdschrift thuis bezorgd. Als het u net zo vergaat als mij…word u een stuk wijzer over het reilen en zeilen van onze stad door de eeuwen heen. Over de mensen die er woonden, die bijdroegen aan de welvaart, kunst, cultuur en de fysieke ontwikkeling van de stad. Over de aard van sociaal, maatschappelijke, politieke initiatieven die leidden tot verworvenheden die nu vanzelfsprekend zijn.  Ondanks planken vol tijdschriftnummers slaagt de redactie erin, stevig geholpen door ijverige aandragers van kopij en onderwerpen, steeds weer te verrassen met onbekende wetenswaardigheden. Hulde!

U leest ook over onze activiteiten.

Een daarvan is De Grote Zwolle Quiz, een jaarlijks terugkerend, bloedstollend festijn. Op 27 september jl. was het weer zover. Veel teams, met vaak hilarisch bedachte namen, worstelden zich door pittige vragen over Zwolse feiten. Voor de een “een makkie”, voor de ander een hersenkraker! Natuurlijk zetten we deze al bijna traditionele wedstrijd door.

Onze ZHV neemt deel aan het Erfgoedplatform Zwolle, waarin uiteenlopende organisaties u acht keer per jaar een Verhaal over Zwolle aanbieden in Van der Velde in De Broeren. Korte verhalen gelardeerd met muzikale bijdragen. Twee uurtjes over een onderwerp dat u wijzer maakt  over hoe het ging en nu gaat in Zwolle. Gratis toegankelijk. Wat een service dat onze secretaris ons attendeert op zo’n avond via de mail. Ook via de website van de ZHV worden we herinnerd.

Onze Algemene Ledenvergadering in april jl. werd uitstekend bezocht. Ja dat wil wel met foto’s van Dick en Coleta Hogenkamp, over het aanzien van straten, pleinen, woningbouw, bedrijfsterreinen e.d. van toen en nu. Feest der herkenning! Soms treurnis over wat verloren ging, dan weer opluchting over een fraaie opknapbeurt.

Pak uw nieuwe agenda:

Zo houden we op 25 april 2023 onze ALV weer samen met de Vrienden van de Stadskern Zwolle.  Tim Versteeg, architect van de invulling Weeshuisstraat en de “oude V&D”, zal over zijn ontwerp en de visie daarachter vertellen. Er zullen vast voor-en tegenstanders van nieuwbouw zijn. Oftewel: ik sluit een geanimeerde discussie niet uit.

De planning van de avonden van het Erfgoedplatform Zwolle in 2023 is als volgt:

Op vrijdag 20 januari vertelt stadsarcheoloog Michael Klomp over recente archeologische vondsten. De overige erfgoedavonden in 2023 vinden plaats op de vrijdagen 12 febr., 17 maart, 21 april, 12 mei, 16 juni, 13 okt. ,17 nov., 15 dec.

Je hoeft het verleden niet op te hemelen, maar er iets van te weten kweekt begrip en respect.

Mocht u op enigerlei wijze willen meewerken aan een bloeiend voortbestaan van onze vereniging? Doen! Neem contact op!

Ik wens u alvast mooie feestdagen. Graag tot ziens.

Henja van Nieukerken, voorzitter.

Website               www.zwolsehistorischevereniging.nl

Redactie ZHT     redactiezht@zwolsehistorischevereniging.nl

Secretariaat       info@zwolsehistorischevereniging.nl